donderdag 27 februari 2014

Waarom is de e-mail gebounced?

Op het moment dat een email gebounced wordt, krijgt de klant die in de email template staat een email met de bounce informatie.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn dat een email wordt gebounched.
1. email bestaat niet (kan getest worden op http://verify-email.org/)

2. Er mag geen email verstuurd worden vanuit een extern ip adres

Wanneer het desbetreffende email adres, waaruit een email verstuurd wordt, een email krijgt dat lijkt op onderstaand. Betekend dit dat het externe IP van dit email adres, het niet toestaat om emails te sturen vanuit dit email adres.De code die in deze email zit (rood omcirkelt) bevat meer informatie als u dit even googled. Deze code betekend;

554 Transaction failed

Hierbij een link met veel reply codes; http://www.greenend.org.uk/rjk/tech/smtpreplies.html


Om het wel mogelijk te maken moet het spf record worden aangepast. Dit zorgt voor een soort authenticatie zodat de SMTP server van Blue Inkt, rechten heeft om emails te mogen versturen vanuit het email adres van de klant.

Zie https://www.web-oke.nl/support/index.php?/Knowledgebase/Article/View/1355/5/hoe-werkt-het-spf-record-in-de-dns voor meer informatie.

vrijdag 21 februari 2014

Adressen met hoge prioriteit in outbound grid

Het kan soms zijn dat u specifieke adressen met prioriteit zou willen laten terug komen, terwijl u aan het bellen bent op een ander project.

Met onderstaande aanpassing kan een agent op een specifiek project werken en adressen met hoge prioriteit uit andere projecten naar voren laten komen op het juiste tijdstip.

We beginnen met het stellen van prioriteiten aan resultaten aan de hand van nummers.
Hoe lager het nummer, hoe meer prioriteit dit resultaat heeft.

In mijn voorbeeld neem ik Hot (1. Hot) als resultaat met het meeste prioriteit.

Als u als agent bent ingelogd, ziet u dat onder aan de grid u een filter kan samen stellen.
Deze filter begint met "En +". Als u op het woord "En" klikt, zal er een pulldown tevoorschijn komen met meerdere variabelen, uit deze variabelen kiezen wij "Of".En zal in Of veranderen.

Als we op het plusje klikken naast "Of" kunnen we een waarde kiezen op basis van een kolom.
In mijn geval wil ik vandaag werken op Project A, maar als er een resultaat 1. Hot tussen komt, zou ik die graag ook willen oppakken, omdat deze met prioriteit terug komt.

We kunnen de waardes aanpassen door er op te klikken.Vervolgens klikken we op "OK"

De grid zoekt nu dus op Project A (OF) Adressen die de resultaat code 1. Hot hebben als status.

Vervolgens maken we eerst een sortering op basis van Resultaat, daarnaast moet er een sortering gemaakt worden op datum opvolgen.

Wanneer je eerst een sortering maakt op resultaat, kunt u SHIFT ingedrukt houden om meerdere sorteringen te doen. We houden dus SHIFT ingedrukt en klikken ook op datum opvolgen.Zoals u kunt zien in boven staande screenshot, zijn er nu 2 sorteringen gemaakt.