dinsdag 22 januari 2013

Voorkomen van dubbele terugbelafspraken

Agents kunnen toegang krijgen tot 2 verschillende agenda.
  1. Agenda voor registeren gewerkte tijd
  2. Agenda met terugbelafspraken
Met 2. Agenda met terugbelafspraken kan voorkomen worden dat er dubbele terugbelafspraken worden gemaakt.

Dubbel afspraken kunnen voorkomen worden door gebruikt te maken van de setting Voorkom dubbele terugbelafspraken in het tabblad instellingen in TeleManager/Projecten/Projecten. Gebruik ook de setting Toon Agent agenda zodat de Agent zelf kan zien wat de vrije tijdstippen zijn.


Voorkom dubbele terugbelafspraken
In het resultaat scherm van de Agent In het scherm van de Agent verschijnt nu een extra module, Agent agenda (met alle terugbelafspraken).

Agent agenda (met alle terugbelafspraken).
Door op de module te klikken verschijnt de agenda. Op de dagen in het rood zijn reeds terugbelafspraken gemaakt. Ga met de muis op de rode dag staan om de reeds gemaakte terugbelafspraken te bekijken.

Terugbelafspraken bekijkenWanneer een Agent een terugbelafspraak probeert te maken op een datum en tijdstip waarop reeds een terugbelafspraak is gemaakt, verschijnt de tekst 'Er is al een terugbelafspraak. Pas de terugbeltijd aan om verder te gaan'.

Er is al een terugbelafspraak

Er zijn twee noodzakelijk instellingen. In het desbetreffende resultaat onder TeleManager/Projecten/Resultaten moet de instelling Hard Callback ingesteld zijn als groter dan 0 minuten en Gebruik voor afspraken moet zijn aangevinkt.


Resultaat settings hard callback en gebruik voor afspraken
Geen opmerkingen:

Een reactie posten