woensdag 23 januari 2013

Handmatig toevoegen van adressen

Er zijn vier manieren om adressen toe te voegen
 • Handmatig toevoegen van adressen
 • Importeren van adressen
 • toevoegen adressen via landingspagina
 • Toevoegen adressen via SOAP API

Handmatig toevoegen van adressen
Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het menu TeleManager op Adressen


Klik op Toevoegen


Het onderstaande scherm verschijntSelecteer altijd eerst het formulier voordat de overige gegevens worden ingevuld. 

Leadformulier => Selecteer het leadformulier waaraan het adres gekoppeld moet worden
Klant => Selecteer hier de naam van de klant
Project => Selecteer het project. 
Opmerking => Eventuele opmerking. (Kan leeg gelaten worden en later ingevuld worden)
Bron => Selecteer de bron
Bron specificatie => Selecteer de bron specificatie.
Datum toegevoegd => Datum toegevoegd is standaard de datum van vandaag.
Leadformulier => Selecteer het leadformulier dat je wilt koppelen aan dit adres.

Klik vervolgens op Opslaan om in het adres te blijven, op Opslaan en Sluiten om terug naar het overzicht te gaan of op Opslaan en Nieuw om nog een adres toe te voegen.


TeleManager/TeleManager/Adressen

Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het kopje TeleManager op Adressen


Het kopje adressen bevat de volgende mogelijkheden:


Klanten


In het menu TeleManager/Projecten/Klanten staan alle klanten opgenomen, de opdrachtgevers. Hier kunnen ook de Medewerkers Klant worden aangemaakt, de account managers.


Nieuwe klant aanmaken

         Aanmaken nieuwe Medewerker Klant
Bekijk resultaat
          Alle Medewerkers Klant bekijken (die behoren bij deze klant)
Naam resultaat bewerken
         Aanpassen naam klant


Volgende stappen;

Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) met agenda toegang

Om afspraken te kunnen in te plannen voor de Medewerker Klant (Account Manager), moet deze eerst worden aangemaakt. Er zijn twee stappen;   
 1. Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) met agenda toegang 
 2. Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) zonder agenda toegang

Door een agenda voor een Medewerker Klant aan te maken kunnen dubbele afspraken worden voorkomen en door de koppeling met Google Agenda kunnen de gemaakte afspraken direct in de agenda van de Medewerker klant worden geplaatst. Ga direct naar 'Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) zonder agenda toegang' indien de agenda voor de Medewerker Klant niet nodig is.


1. Ga naar Administratie/Gebruikers
2. Klik op toevoegen3. Vul de ontbrekende gegevens in Gebruiker ID => bijvoorbeeld Medewerker01 (alleen letters en cijfers, geen spatie)
GebruikersNaam => naam van de gebruiker, Piet de Vries
Wachtwoord => bijvoorbeeld achternaam van de gebruiker met 2 cijfers, vries22
E-mail => email adres waarmee de medewerker/account manager kan inloggen
UserType => selecteer Medewerker/Account Manager
Actief => maak de Medewerker actief door deze aan te vinken
Taal => selecteer de gewenste taal
Valuta => selecteer de gewenste valuta
Start menu=> het eerste menu item dat de agent ziet als deze inlogt
Rol => selecteer de rol die je aan deze Medewerker wilt koppelen, Medewerker
Koppelen aan => de lmadmin aan wie de medewerker is gekoppeld


Stap 2  Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) zonder agenda toegang

dinsdag 22 januari 2013

Voorkomen van dubbele terugbelafspraken

Agents kunnen toegang krijgen tot 2 verschillende agenda.
 1. Agenda voor registeren gewerkte tijd
 2. Agenda met terugbelafspraken
Met 2. Agenda met terugbelafspraken kan voorkomen worden dat er dubbele terugbelafspraken worden gemaakt.

Dubbel afspraken kunnen voorkomen worden door gebruikt te maken van de setting Voorkom dubbele terugbelafspraken in het tabblad instellingen in TeleManager/Projecten/Projecten. Gebruik ook de setting Toon Agent agenda zodat de Agent zelf kan zien wat de vrije tijdstippen zijn.


Voorkom dubbele terugbelafspraken
In het resultaat scherm van de Agent In het scherm van de Agent verschijnt nu een extra module, Agent agenda (met alle terugbelafspraken).

Agent agenda (met alle terugbelafspraken).
Door op de module te klikken verschijnt de agenda. Op de dagen in het rood zijn reeds terugbelafspraken gemaakt. Ga met de muis op de rode dag staan om de reeds gemaakte terugbelafspraken te bekijken.

Terugbelafspraken bekijkenWanneer een Agent een terugbelafspraak probeert te maken op een datum en tijdstip waarop reeds een terugbelafspraak is gemaakt, verschijnt de tekst 'Er is al een terugbelafspraak. Pas de terugbeltijd aan om verder te gaan'.

Er is al een terugbelafspraak

Er zijn twee noodzakelijk instellingen. In het desbetreffende resultaat onder TeleManager/Projecten/Resultaten moet de instelling Hard Callback ingesteld zijn als groter dan 0 minuten en Gebruik voor afspraken moet zijn aangevinkt.


Resultaat settings hard callback en gebruik voor afspraken
woensdag 16 januari 2013

Exporteren via tabel

Er zijn twee manieren om de gegeven te exporteren;
 1. Exporteren via tabel
 2. Exporteren via menu item exporteren

Via exporteren via tabel kunnen maximaal 4.000 adressen per keer geëxporteerd worden. Hieronder staan de stappen opgenomen.
 
Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het menu item TeleManager op Adressen


Selecteer in de tabel de kolommen die geëxporteerd moeten worden. Klik eerst op bewaar grid en daarna op Exporteer naar XLS.


In het MS-Excel bestand staan alle adressen met dezelfde kolommen en de adressen zoals in de tabel.


dinsdag 15 januari 2013

Aanmaken Agent

In slechts 6 stappen is het eerste project gereed en kunnen de Agents beginnen met bellen. In deze stap wordt het aanmaken van een Agent uitgelegd. 
 1. Aanmaken agent
 2. Aanmaken klant
 3. Aanmaken belscript
 4. Aanmaken resultaten
 5. Aanmaken project
 6. Importeren adressen
Beijk de video of volg de stappen onder de video

1. Video aanmaken agent


2. Stappen aanmaken agent

Ga naar het tabblad Administratie en klik onder het kopje Managment op Gebruikers

Klik vervolgens op toevoegen
Het onderstaande scherm verschijnt
Gebruiker ID => bijvoorbeeld Agent05 (alleen letters en cijfers, geen spatie)
GebruikersNaam => naam van de gebruiker, Piet de Vries
Wachtwoord => bijvoorbeeld achternaam van de gebruiker met 2 cijfers, vries22
E-mail => email adres waarmee de agent kan inloggen
UserType => selecteer TmAgent
Actief => maak de agent actief door deze aan te vinken
Taal => selecteer de gewenste taal
Valuta => selecteer de gewenste valuta
Start menu=> het eerste menu item dat de agent ziet als deze inlogt
Rol => selecteer de rol die je aan deze agent wil koppelen, TmAgent Outbound
Koppelen aan => de admin aan wie de agent is gekoppeld


Vervolgstappen

 1. Aanmaken klant
 2. Aanmaken belscript
 3. Aanmaken resultaten
 4. Aanmaken project
 5. Importeren adressen

Aanmaken Project

In het menu TeleManager/Projecten/Projecten kan staan alle projecten opgenomen.Nieuw project aanmaken
Naam resultaat bewerken
         Project bewerken

In projecten worden alle onderdelen aan elkaar gekoppeld.Het onderdeel Projecten bestaat uit 4 tabbladen
 • Algemeen
 • Instellingen
 • Reistijd optimalisatie
 • Toon medewerker

De instellingen in de tabbladen worden uitgelegd in het artikel Aanmaken projecten


Volgende stappen;

vrijdag 11 januari 2013

Exporteren via menu item exporteren

Er zijn twee manieren om de gegeven te exporteren;
 1. Exporteren via tabel
 2. Exporteren via menu item exporteren
Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het kopje TeleManager op ExporterenHet onderstaande scherm verschijntFormulier => Formulier layout dat je zou willen exporteren
Naam Klant => Naam van de klant waarvan je de adressen wilt exporteren
Project => Project waarvan je de adressen wilt exporteren.
Resultaat categorie => Selecteer een resultaat categorie als je specifiek de adressen van een bepaalde categorie wilt exporteren
Resultaat => Selecteer een resultaat aan de hand van de categorie om specifiek de adressen met een bepaald resultaat te exporteren
Koppelen aan => Selecteer de TmAdmin
Bron => Selecteer de bron om specifiek adressen van een bron te exporteren
Bron specificatie => Selecteer de bron specificatie aan de hand van de vooraf bepaalde bron
Snelkeuze datum => Datum keuze betreft het exporteren van de adressen. Indien je [ Vrij ] gebruikt, zal he de mogelijkheid hebben om onderstaande datums te selecteren.
Startdatum van => Datum "Laatst bewerkt" van de adressen
Startdatum tot => Datum "Laatst bewerkt" van de adressen tot
Alleen Adressen => Exporteer alleen de adressen
Adressen en resultaten (meerdere rijen) => Exporteer Adressen en resultaten, als er meerdere resultaten zijn aangebracht op een adres, verschijnen deze onder elkaar in het export bestand
Adressen en resultaten (één rij) => Exporteer adressen en resultaten, met per resultaat het adres op één rij
Adressen met enquête (meerdere rijen) => Exporteer adressen met enquête op meerdere rijen
Adressen met enquête (één rij) => Exporteer adressen met enquête op één rij (hierbij heeft u ook de mogelijkheid om een enquête te selecteren
Adressen met alle velden => Exporteer de adressen met alle velden beschikbaar in het systeem

De knop "Exporteren" gebruik je om de adressen te exporteren aan de hand van de gegevens van het bovenstaande formulier

De knop "Download alle gegevens.." gebruik je om alle adressen te exporteren die in het systeem staan. Indien het bestand te groot wordt, komen er meerdere knoppen te staan die je dan kan exporteren in gedeeltes.

donderdag 10 januari 2013

Aanmaken Belscript

In slechts 6 stappen is het eerste project gereed en kunnen de Agents beginnen met bellen. In deze stap wordt het aanmaken van een belscript uitgelegd. 
 1. Aanmaken Agent
 2. Aanmaken klant
 3. Aanmaken belscript
 4. Aanmaken resultaten
 5. Aanmaken project
 6. Importeren adressen
Beijk de video of volg de stappen onder de video

1. Video aanmaken belscript


2. Stappen aanmaken belscript
Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het kopje projecten op Belscript (tekst)


Klik op toevoegen


Het onderstaande scherm verschijntNaam => Naam van het belscript
InhoudType => Html => Mogelijkheid om HTML codes toe te voegen
InhoudType => Tekst => Puur tekst zonder opmaak
Inhoud => Inhoud van het belscript dat de agents zullen zien
Actief => Selecteer om het belscript actief te maken
Open => Selecteer om het belscript uitgeklapt te visualiseren voor de agent

Vervolgstappen

Aanmaken Klant

In slechts 6 stappen is het eerste project gereed en kunnen de Agents beginnen met bellen. In deze stap wordt het aanmaken van een klant uitgelegd. 
 1. Aanmaken Agent
 2. Aanmaken klant
 3. Aanmaken belscript
 4. Aanmaken resultaten
 5. Aanmaken project
 6. Importeren adressen
Beijk de video of volg de stappen onder de video

1. Video Aanmaken Klant
2. Stappen Aanmaken Klant

Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het menu Projecten op Klanten.


Klik op toevoegen


Het onderstaande scherm verschijntNaam => Naam van de klant
Gekoppeld aan => Automatisch reeds gevuld
Actief => Selecteer deze om de klant actief te maken

Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan en sluiten' om de gegevens te bewaren.

Als de klant aangemaakt is en je bewerkt deze door te klikken op het icoontje met het groene penseeltje kan je eventueel een logo toevoegen van de klantVervolgstappen


Toevoegen klant medewerker aan een project

Ga naar het tablad TeleManager en klik onder het kopje Projecten op Projecten


Klik vervolgens op het icoontje met het penseeltje waarnaar het volgende scherm verschijnt


Scroll naar onder en klik op Selecteer medewerker waarnaar je de medewerker selecteert en het project opslaat.

Zie ook: Aanmaken project

Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) zonder agenda toegang

Om afspraken te kunnen in te plannen voor de Medewerker Klant (Account Manager), moet deze eerst worden aangemaakt. Er zijn twee mogelijkheden;
 1. Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) zonder agenda toegang
 2. Aanmaken Medewerker Klant (Account Manager) met agenda toegang
In dit artikel wordt uitgelegd hoe de Medewerker Klant kan worden aangemaakt zonder agenda toegang.


Beijk de video of volg de stappen na de video


In stappen

1. Ga naar TeleManger/Projecten/Klanten


2. Kik op toevoegen (icoontje rechts)
Ga naar de juiste klant en klik op dezelfde hoogte op het icoontje met het document met daarin het rode plusje.
3. Vul de ontbrekende gegevens in van de Medewerker Klant


Naam => Naam van de klant medewerker, Piet de Vries
Gekoppeld aan => Automatisch gekoppeld aan de desbetreffende klant
System User => Selecteer de gebruiker die u onlangs heeft aangemaakt in het systeem.
Actief => Maak de klant medewerker actief

Indien de afspraakbevestigingen per e-mail worden verstuurd vanuit de naam van de Medewerker Klant, dan moeten onderstaande gegevens ook worden ingevuld. Het veld e-mail is dan verplicht.

Bedrijf => Bedrijf van de klant medewerker
Adres => Adres van de klant medewerker
Postcode => Postcode van de klant medewerker
Plaats => Plaats van de klant medewerker
Land => Selecteer het land van de klant medewerker
Telefoon nummer => Telefoonnummer van de klant medewerker
Fax => Fax van de klant medewerker
E-mail => E-mail van de klant medewerker
Website => Website van de klant medewerker

Gerelateerde onderwerpen;