donderdag 2 juli 2015

Contact historie van een adres

Het is nu mogelijk om de contacthistorie te bekijken van een adres. Klik op de knop 'Toon contacthistorie' en in de pop-up verschijnt de contacthistorie.
Op basis van telefoonnummer en/of e-mail adres (of andere velden) worden de adressen getoond die voldoen aan de zoekopdracht. Deze verschijnen in een pop-up, ongeacht het project waartoe dit adres behoort.

maandag 15 december 2014

Adressen toevoegen als Agent

Agents kunnen nu ook adressen toevoegen wanneer er gebruik wordt gemaakt van de 'Outbound grid'.

Klik op de button "Toevoegen" linksboven.

Het onderstaande scherm verschijnt waar het nieuwe addres toegevoegd kan worden.


De onderstaande velden zijn verplicht
  • Klant, 
  • Project, 
  • Bron 
  • Bron specificatie
  • Formulier 
  • Achternaam 
 Stuur een e-mail naar support@blueinkt.nl om toegang te krijgen tot deze functionaliteit.

donderdag 11 december 2014

SalesPerson met toegang tot de leads van de SalesManager


Gebruikers met de rol SalesPerson kunnen toegang krijgen tot de leads van het bovenliggende hiƫrarchische niveau van SalesManager.

Door deze setting zien deze gebruikers alle leads van de SalesManager en kunnen de leads aan zichzelf toewijzen voor verdere opvolging


Stuur een e-mail naar support@blueinkt.nl om toegang te krijgen tot deze functionaliteit.

Workflow: Terugbellers uit LeadManager laten terugbellen in TeleManager

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van TeleManager en LeadManager, dan worden de gemaakte afspraken van TeleManager doorgekopieerd naar LeadManager.

In LeadManager zijn er drie verschillende hoofd statusse;
  • Lead opvolgen in de toekomst
  • Lead is klant geworden
  • Lead is geen klant geworden
In sommige gevallen is het wenselijk dat de lead opnieuw gecontacteerd wordt in TeleManager door de oorspongkelijke Agent die de afspraak heeft gemaakt.

Door gebruik te maken van de Workflow 'Terugbellers uit LeadManager laten terugbellen in TeleManager' worden de leads automatisch teruggeplaatst in TeleManager voor verdere opvolging.  

De workflow kan ingericht worden door Support. Stuur daarom een e-mail naar support@blueinkt.nl wanneer je gebruik wenst te maken van deze Workflow.

woensdag 26 november 2014

Koppelen Google Calendar met LeadManager

Het is mogelijk om een medewerker te koppelen aan TeleManager met betrekking tot het synchroniseren van een Google Calendar met TeleManager.

Als u een medewerker wilt koppelen, laat u de medewerker inloggen in het systeem.

Als de Calendar functionaliteit aanstaat, en daarbij de functionaliteit met betrekking tot het synchroniseren, krijgt de medewerker het volgende link/scherm te zien.

Als de medewerker op deze link klikt, zal er om zijn email gevraagd worden.

Eenmaal het email adres ingevoerd van de google calendar, en de medewerker klikt op opslaan, zal het volgende scherm zichtbaar worden.


Hierin wordt gevraagd of TeleManager/Blue Inkt, toegang mag krijgen tot de agenda van de google calendar. Als de medewerker op Accepteren klikt, zal deze terug gelinkt worden naar de agenda van TeleManager, en zal deze gekoppeld zijn.


vrijdag 29 augustus 2014

Specifiek adres bellen in de outbound grid

Het is nu mogelijk om een specifiek adres te selecteren uit de outbound grid. Ga naar 'Start' en klik op het filter 'Alle terugbellers'

Het veld 'Naam' is nu klikbaar.

woensdag 26 maart 2014

Waarom komen mijn e-mails niet aan?

Wanneer er een email wordt verstuurd vanuit TeleManager dan wordt deze verstuurd vanaf de mail server van Blue Inkt, smtp1.blueinkt.com. In de e-mail template kan in principe elk willekeurig e-mail adres worden opgenomen, bijvoorbeeld info@klant.nl.

Om het ongeautoriseerd toesturen van e-mails te voorkomen is het mogelijk om zogenaamde SPF records op te nemen in de mail server aan de kant van de klant (in dit geval klant.nl). Er zijn drie mogelijke situaties;

1 Er is geen SPF record opgenomen
Wanneer er bij klant.nl geen SPF record is opgenomen dat worden de e-mails vanuit smtp1.blueinkt.com gewoon bezorgd en is er niet aan de hand. 

2. Er is een SPF record opgenomen zonder autorisatie 
Wanneer er wel een SPF record is opgenomen dan mogen er alleen e-mails vanuit een gespecificeerd domein wordt verstuurd. Een voorbeeld is v=spf1 include:spf.protection.outlook.com –all, alleen e-mails vanaf outlook.com komen worden vestuurd.

3. Er is een SPF record opgenomen met autorisatie 
Wanneer er op de mail server van de klant (klant.nl)

Om te achterhalen welke situatie van toepassing is kun de volgende link worden gebruikt voor controle. http://www.openspf.org/Why?scope=mfrom;identity=xxx;ip=5.255.64.53. Het IP adres 5.255.64.53 is van de mail server van Blue Inkt, smtp1.blueinkt.com. Op de plek van xxx kan het email adres worden opgenomen van de klant. Drie voorbeelden

1 Er is geen SPF record opgenomen
http://www.openspf.org/Why?scope=mfrom;identity=info@klant.nl;ip=5.255.64.53. In de tekst staat o.a. opgenomen 'The domain klant.nl has not published an SPF policy', er is dus geen SPF record toegevoegd. Als er verder geen andere oorzaken zijn dan zal de e-mail worden bezorgd.

2. Er is een SPF record opgenomen zonder autorisatie  
http://www.openspf.org/Why?scope=mfrom;identity=info@example.com;ip=5.255.64.53. In de tekst staat o.a. 'However, the domain example.com has declared using SPF that it does not send mail through smtp1.blueinkt.com (5.255.64.53). That is why the message was rejected.' Omdat er een SPF record is opgenomen in de mail server van de klant en smpt.blueinkt.com is niet opgenomen in de record, mogen er geen e-mails verstuurd worden vanuit TeleManager uit naam van deze klant.

3. Er is een SPF record opgenomen met autorisatie   
http://www.openspf.org/Why?scope=mfrom;identity=fm_eib_verkoop_midden@eneco.com;ip=5.255.64.53. In de tekst staat o.a. opgenomen' The domain eneco.com has authorized smtp1.blueinkt.com (193.93.173.204) to send mail on its behalf, so the message should have been accepted.' De e-mail mogen dus verzonden worden vanuit TeleManager.

Wat moet ik doen?
Alleen in situatie 2 doen zich problemen voor. Vraag de klant of ze de SPF record willen aanpassen. De bestaande SPF record moet worden uitgebreid

voorbeeld huidige SPF record
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com 

Voorbeeld aangepaste (nieuwe) record.
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com  a:smtp1.blueinkt.com -all